لطفا متن اطلاعیه حتما خوانده شود

ddddddddddddd

بسمه تعالی

 به اطلاع اولیای گرامی پایه اول تا سوم می رساند که با توجه به درخواست عده ی کثیری از اولیا محترم سال گذشته این آموزشگاه، کلاسهای بازی و خلاقیت در برنامه هفتگی دانش آموزان اجرا نموده که کاملا اختیاری بوده و چنانچه اولیایی با شرکت فرزندشان در این کلاس ها موافق نمی باشند لطفا عدم رضایت خود را حضورا و کتبا به معاون مربوطه اعلام نمایند.

با تشکر

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز


چاپ