درگذشت ناگهانی همکار گرامی جناب آقای محمد ابراهیمی را تسلیت عرض می نماییم.

اقای ابراهیمی

انالله واناالیه راجعون

درگذشت ناگهانی همکارگرامی مرحوم حاج ابوطالب محمدابراهیمی را به خانواده محترم وسایربستگان بویژه عوامل اجرایی ومعلمین مجتمع آموزشی دانشگاه شیرازتسلیت عرض نموده وبرای آن مرحوم علودرجات و برای بازماندگان صبرجزیل واجرعظیم ازخداوند متعال خواستاریم.


چاپ