اردوی پایه چهارم، بازدید از خانه زینت الملوک

WhatsApp Image 2019 10 13 at 8.43.51 PM

WhatsApp Image 2019 10 13 at 8.43.51 PM1

WhatsApp Image 2019 10 13 at 8.43.49 PM

WhatsApp Image 2019 10 13 at 8.43.54 PM

 


چاپ