مراسم بازگشایی دبستان پسرانه دانشگاه شیراز سال تحصیلی 99-98

DSC09689 Copy

DSC09568 Copy

DSC09570 Copy

DSC09583 Copy

DSC09629 Copy

DSC09584 Copy

DSC09601 Copy

DSC09659 Copy

DSC09666 Copy

DSC09667 Copy

DSC09677 Copy

DSC09684 Copy

DSC09698 Copy

 

 

Slider


چاپ