کسب مقام اول مسابقات کشوری یوسی مس توسط دانش آموز تلاشگر آقای محمد مهدی کیانی

کسب مقام اول مسابقات کشوری یوسی مس توسط دانش آموز تلاشگر آقای محمد مهدی کیانی را به خانواده محترم ومربیان گرامی تبریک می گوییم.

DSC09419.jpg


چاپ