کاشت درخت توسط دانش آموزان به مناسبت 15ام اسفند ماه روز درخت کاری

DSC08262

DSC08263

DSC08266

DSC08271

DSC08279


چاپ