برگزاری جلسه آموزش خانواده با حضور استاد قدرت محکم ، بهمن ماه 97

 جلسه آموزش خانواده با حضور استاد قدرت محکم کارشناس پیشگیری از اعتیاد بهزیستی فارس دربهمن ماه 97 در دبستان پسرانه دانشگاه با حضور اولیا محترم برگزار شد

 

DSC07652 Copy

DSC07654 Copy

DSC07655 Copy

DSC07656 Copy

DSC07657 Copy

DSC07660 Copy

DSC07659 Copy

 


چاپ