برگزاری نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان پایه اول با استفاده از مواد قابل بازیافت

کلاس اول ج سرکار خانم جاهدپری :

WhatsApp Image 2019 01 23 at 9.23.54 AM

WhatsApp Image 2019 01 23 at 9.23.55 AM

WhatsApp Image 2019 01 23 at 9.23.57 AM

کلاس اول الف سرکار خانم کیانی :

WhatsApp Image 2019 02 03 at 6.03.19 PM

WhatsApp Image 2019 02 03 at 5.46.24 PM

WhatsApp Image 2019 02 03 at 5.46.25 PM

 


چاپ