برگزاری نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان پایه دوم با استفاده از مواد قابل بازیافت

DSC07340 Copy

Slider
DSC07351 Copy
 
DSC07354 Copy

چاپ