کسب مقام سوم مسابقات والیبال آموزشگاه های ناحیه 2 شیراز را به کلیه دانش آموزان دبستان و اولیای گرامی ایشان تبریک عرض می نماییم.

کسب مقام سوم مسابقات والیبال آموزشگاه های ناحیه 2 شیراز را به کلیه دانش آموزان دبستان و اولیای گرامی ایشان تبریک عرض می نماییم.

دبستان غیردولتی پسرانه دانشگاه شیراز

WhatsApp Image 2019 01 09 at 10.21.36 PM

WhatsApp Image 2019 01 09 at 10.21.44 PM

WhatsApp Image 2019 01 09 at 10.21.45 PM

WhatsApp Image 2019 01 09 at 10.21.48 PM

WhatsApp Image 2019 01 09 at 10.21.49 PM1

WhatsApp Image 2019 01 09 at 10.21.49 PM


چاپ