برگزاری دومین جلسه ساماندهی محل استقرار سرویس های دبستان

دومین جلسه مدیر و معاون دبستان و رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه با مهندس اکرمی مدیر طرح های عمرانی دانشگاه و آقای محمدی نماینده حراست دانشگاه و آقای مصطفوی نماینده شهرداری پردیس دانشگاه و آقای سعیدی کیا از حراست فیزیکی دانشگاه به جهت ساماندهی محل استقرار سرویس های دبستان برگزار شد.

WhatsApp Image 2019 01 09 at 1.08.46 PM1

WhatsApp Image 2019 01 09 at 1.08.44 PM

WhatsApp Image 2019 01 09 at 1.08.45 PM

WhatsApp Image 2019 01 09 at 1.08.46 PM


چاپ