برگزاری جلسه مدیریت و رئیس انجمن دبستان با مهندس اکرمی-مدیر طرح های عمرانی دانشگاه- جهت ساماندهی محل استقرار سرویس مدارس

WhatsApp Image 2018 12 26 at 11.01.41

WhatsApp Image 2018 12 26 at 11.01.39

WhatsApp Image 2018 12 26 at 11.01.42


چاپ