برگزاری دومین جلسه ی تبادل نظر و بیان تجارب آموزشی و تربیتی آموزگاران دبستان های دخترانه و پسرانه دانشگاه شیراز آذر ماه 97

 DSC06538 Copy

همکاران پایه دوم :

Slider
 
همکاران پایه سوم :
 
Slider
 
همکاران پایه چهارم :
 
 
Slider
همکاران پایه پنجم :
 
Slider
همکاران پایه ششم :
 
Slider
 

 باسمه تعالی

دومین دوره جلسات هم اندیشی آموزگاران دبستان های دخترانه و پسرانه مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز به منظور تبادل نظر درباره برنامه ها و فعالیت های آموزشی و تربیتی به تفکیک پایه های تحصیلی برگزار شد.این برنامه با استقبال خوب آموزگاران و طرح روش ها و تکنیک های آموزشی وتربیتی ، برای دست یابی به اهداف تعلیم و تربیت همراه بود.

پیشنهاد شد که آموزگاران محترم در اوقات مناسب باهماهنگی قبلی از کلاس های یکدیگر بازدید داشته باشند و از نزدیک با نحوه عملکرد و فعالیت های صورت گرفته ، آشنا شوند.امید است با حمایت مدیران محترم و معاونین آموزشی شاهد ارتقاء کیفیت کار آموزگاران عزیز باشیم.جلسات بعدی در اسفند ماه برگزار خواهد شد.

مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز


چاپ