برگزاری کارگاه سفر به درون فضا و مشاهده وقایع نجومی توسط عینک های واقعیت مجازی (VR) توسط سرکار خانم مهرزاد در آزمایشگاه دبستان در تاریخ 5ام آذر ماه

DSC06041 Copy

DSC06049 Copy

DSC06038 Copy

DSC06046 Copy

DSC06055 Copy

 


چاپ