برگزاری مسابقات فینال فوتبال بین کلاس ششم (ب) و کلاس ششم (ج) در تاریخ 97/8/28

 مسابقه فینال فوتبال بین کلاس ششم (ب) و کلاس ششم (ج) در تاریخ 97/8/28 برگزار شد و با پیروزی تیم کلاس ششم ج به پایان رسید

DSC05952

DSC05947

DSC05940

DSC05944

DSC05943

DSC05941

DSC05930

DSC05938


چاپ