برگزاری شورای انجمن در تاریخ 22 آبان ، جهت برنامه ریزی بین دبستان و اعضای انجمن

شورای انجمن در تاریخ 22 آبان ، جهت برنامه ریزی بین دبستان و اعضای انجمن در مدیریت دبستان برگزار گردید

DSC05854

DSC05851


چاپ