برگزاری جلسه آموزش خانواده با حضور استاد قدرت محکم در تاریخ 97/8/27 در دبستان پسرانه دانشگاه

 جلسه آموزش خانواده با حضور استاد قدرت محکم کارشناس پیشگیری از اعتیاد بهزیستی فارس در تاریخ 97/8/27 در دبستان پسرانه دانشگاه با حضور اولیا محترم برگزار شد

DSC05926

DSC05927

DSC05924

DSC05919

DSC05920

DSC05922


چاپ