امتحانات جامع در تاریخ 97/8/26 در پایه های سوم و ششم برگزار شد و تا آخر هفته جاری در تمامی پایه ها برگزار خواهد شد.

DSC05896

DSC05897

DSC05899


چاپ