مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

فعالیتهای فوق برنامه: قرآن

مربیان قرآن دبستان پسرانه دانشگاه:

مربی قرآن پایه های اول و دوم:

سرکار خانم پاک طینت

مربی قرآن پایه های سوم تا چهارم:

سرکار خانم کارگر

فارغ التحصیل از دانشگاه مطالعات تطبیقی قرآن کریم شیراز

رشته کارشناسی علوم قرآنی با گرایش تربیت معلم قرآن کریم

از سال 1381 تا کنون به عنوان مربی قرآن مقطع دبستان در تمامی پایه ها تدریس کرده اند.

مدت 7سال به عنوان مربی قرآن کانون قرآن و عترت دانشکده علوم قرآنی فعالیت داشته و در کانون قرآن مساجد به عنوان مربی قرآن فعالیت دارند. دوره های تکمیلی حفظ موضوعی کل قرآن زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد و دوره تدریس به شیوه استاد محسنی را زیر نظر کانون قرآن دانشکده علوم قرآنی به پایان رسانده اند.