مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

قوانین و مقررات

منشور اخلاقی دانش آموزان

 

منشوراخلاقی دبیران2