معاونتها: پرورشی

برد های مدرسه توسط واحد پرورشی با مناسبت های مختلف تغییر می کند:

DSC05007

DSC05076

DSC05091

DSC05092

DSC06031 Copy

DSC06033 Copy

DSC06884

DSC06886

DSC06896

DSC07828 Copy

DSC07827 Copy

DSC07979 Copy

DSC07980 Copy

دست ساخته های جشنواره نماز _ ساخت مهر و تسبیح :

DSC08005 Copy

DSC08006 Copy

برد های دبستان مربوط به اعیاد شعبان :

DSC08521

DSC08532

DSC08558

DSC08619

DSC08621

DSC08623

 DSC08821

گرامیداشت هفته معلم :

DSC09028

DSC09029

DSC09032

DSC09033

 

 ماه مبارک رمضان:

DSC09088

DSC09091

 


چاپ