مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

کاشت نهال به مناسبت هفته درختکاری با حضور مسئولین واحد پرورشی اداره آموزش وپرورش ناحیه 2-اسفندماه 99