مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

کاشت نهال به مناسبت هفته درختکاری با حضور مسئولین واحد پرورشی اداره آموزش وپرورش ناحیه 2-اسفندماه 99