مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

🌿🌻🌿🌻🌿🌻🌿🌻 با سلام و احترام کارگاه آموزشی با موضوع " بی هدفی در دانش آموزان و احساس تنهایی ناشی از شرایط کرونا " با حضور استاد محترم آقای شعله روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه ساعت شانزده الی هجده در فارس آموز برای پایه‌های چهارم، پنجم و ششم برگزار می‌گردد.