مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاري جلسه آموزش خانواده با حضور استاد قدرت محكم به صورت مجازي با اولياي پايه هاي اول تا سوم با موضوع سواد رسانه اي- دي ماه 99