مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

برگزاري جلسه آموزش خانواده با حضور استاد قدرت محكم به صورت مجازي با اولياي پايه هاي اول تا سوم با موضوع سواد رسانه اي- دي ماه 99