مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاري جشن خودكارتوسط آموزگار محترم به صورت آنلاين با همكاري اولياي گرامي در منزل-آذرماه99