مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

برگزاري جشن خودكارتوسط آموزگار محترم به صورت آنلاين با همكاري اولياي گرامي در منزل-آذرماه99