ارزیابی ساختار اسکلتی دانش آموزان عزیز توسط هسته پایش تندرستی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز (متن کامل تر در اخبار تصویری ملاحظه گردد )

والدین گرامی سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار می رساند مرکز تندرستی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز در حال اجرای طرح ارزشمند پایش تندرستی دانش آموزان، اولیا و اطرافیان آنها می باشد.
این طرح فاکتورهای مهمی از جمله رشد و رفتار حرکتی، ساختار اسکلتی بدن( کف پا، زانو، لگن گودی کمر، گوژ پشتی و گردن رو به جلو) و تحلیل ترکیب بدن( عضله ، چربی، مواد معدنی و ...) را در کودک و والدین وی مورد بررسی قرار می دهد.
مدیریت این طرح با دکتر محمد حسن عبدالهی رئیس مرکز تندرستی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز و اجرای آن با همکاران وی در بخش علوم ورزشی دانشگاه شیراز می باشد.
لذا پیشنهاد میشود جهت اجرای هر چه بهتر این طرح و برنامه ریزی بهینه ان همکاری مطلوب زا با مدرسه و مرکز تندرستی دانشگاه شیراز داشته باشید


چاپ