مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»
فایل توضیحات فایل  
be1_70289216.pdf فایل شیوه نامه اولین دوره مسابقات قطب کشوری زیست فناوری پژوهش سراهای دانش آموزی
beالمپیاد.pdf نتایج المپیاد علوم و ریاضی دبستان پسرانه دانشگاه
beجابربن حیان.pdf پروژه جابربن حیان(آزمایش،طراحی وساخت،تحقیق،مدل،نمایش،جمع آوری)