مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

اسناد بنیادین

توضیحات فایل فایل  
سندبرنامه درس ملی جمهوری اسلامی ایران -برنامه درس ملی.pdf
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش -سندتحول.pdf