مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

اسناد بنیادین

توضیحات فایل فایل  
سندبرنامه درس ملی جمهوری اسلامی ایران -برنامه درس ملی.pdf
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش -سندتحول.pdf