مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

حلول ماه پر برکت رمضان بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد.
موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است