مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

آلبوم تصاویر سال تحصیلی 1401-1400

آلبوم تصاویر مهرماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر آبان ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر آذرماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر دی ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر بهمن ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر اسفند ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر فروردین ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر اردیبهشت ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر خرداد ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر تیر ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر مرداد ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر شهریور ماه

مشاهده آلبوم