فعالیت عملی درس علوم ( ساختن شمع ) توسط دانش آموزان (کلاس اول ج سرکار خانم جاهد پری) اردیبهشت ماه 98

WhatsApp Image 2019 05 06 at 2.52.15 PM


چاپ