مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»
1e
1e
161c6ddd290b89_NQLMIEKFJHOGP
161c6ddd290b89_NQLMIEKFJHOGP
WhatsAppImage2021-12-21at123829
WhatsAppImage2021-12-21at123829
WhatsAppImage2021-12-21at124204
WhatsAppImage2021-12-21at124204
WhatsAppImage2021-12-21at124000
WhatsAppImage2021-12-21at124000
photo_2020-01-21_21-26-47
photo_2020-01-21_21-26-47
36260_327
36260_327
16161509d7a33a_EFLJHKNPQIOGM
16161509d7a33a_EFLJHKNPQIOGM
1616150a3b3cb7_QOPENIMFHGKLJ
1616150a3b3cb7_QOPENIMFHGKLJ
1616150a691437_LEMPIFNKGJOHQ
1616150a691437_LEMPIFNKGJOHQ
1616150a233719_HKIJQNGMEOPFL
1616150a233719_HKIJQNGMEOPFL
Pic-lt71
Pic-lt71
160e1983b2270a_GJHLIMEOPQNKF
160e1983b2270a_GJHLIMEOPQNKF
160e0801e77678_OLKGMFJNEIQPH
160e0801e77678_OLKGMFJNEIQPH
160e04980b0c15_OLNPJQMIKHEGF
160e04980b0c15_OLNPJQMIKHEGF
160e04983413ef_HOMIFQKNELPJG
160e04983413ef_HOMIFQKNELPJG
160e049866124b_PNLEKQJIGFOMH
160e049866124b_PNLEKQJIGFOMH
WhatsAppImage2021-05-15at121022.jpeg
WhatsAppImage2021-05-15at121022.jpeg
WhatsAppImage2021-04-28at084749.jpeg
WhatsAppImage2021-04-28at084749.jpeg
magham1.png
magham1.png
magham222.png
magham222.png
WhatsApp_Image_2019-02-23_at_8.15.17_AM.jpeg
WhatsApp_Image_2019-02-23_at_8.15.17_AM.jpeg
DSC09419.jpg
DSC09419.jpg
جشنواره_ترافيك.PNG
جشنواره_ترافيك.PNG
mosabeghe_ghoraan.PNG
mosabeghe_ghoraan.PNG
56.png
56.png
_
_
_1
_1
_6
_6
_4
_4
_7
_7
_8
_8
_9
_9
_10
_10
_12
_12
_13
_13
_14
کمد جوایز
_14
_16
آزمایشگاه دبستان پسرانه دانشگاه شیراز
_16
_15
آزمایشگاه دبستان پسرانه دانشگاه شیراز
_15
_19
کارگاه کامپیوتر دبستان پسرانه دانشگاه
_19
_11
سالن اجتماعات دبستان پسرانه دانشگاه
_11
_18
کتابخانه دبستان پسرانه دانشگاه شیراز
_18
zemestan2-800x445
zemestan2-800x445
previous arrow
next arrow
Shadow
دبستان پسرانه

اخبار تصویری مدرسه
 

اخبار دبستان پسرانه دانشگاه شیراز  همه اخبار
فعالیتهای فوق برنامه و معاونتها
پیوندهای مفید